Tuesday 21 November 2017

جایگاه هویت ها در گفتمان اسلامگرایی معاصر

خواجه بشیر احمد انصاری جنبش اسلامگرایی معاصر مسئولیت دارد تا پرسش هایی را پاسخ دهد که از سالها بدین سو مطرح بوده و پاسخ می طلبند. یکی از این پرسشها نقش هویت های تباری، قومی، اتنیکی و زبانی در گفتمان اسلامگرایی معاصر می باشد. مراد نویسنده از گفتمان در این مقال، فضای ذهنی و روانی ادامه مطلب»

روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار “اجتماعی شده” است!

موارد خطیر نوپدید که [خیر] را به [شر] مبدل میکند! درینجا می خوانید:  کی ها نباید روزه بگیرند و کی ها نباید مجاز باشند که روزه بگیرند؟ روزه و سوال روز های طولانی تا شش ماهه:  تکلیف فردی و تعارض با مسئولیت اجتماعی:  آیا خدا به روزه بشر یا حیوان دیگر محتاج است؟!  روزه و ادامه مطلب»

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر مسلمانان میانمار

عراق ، سوریه وافریقای وسطی ********************* ای مدعیِ حق بشر ! باد بر تــوعار روز سپید خلـق جهــان گشته شام تار بنگر! به خیل رمۀ مظلوم و بی شبان شبخون هــا، زگلۀ کفتار وگـــرگ هـار بر هر طرف که خوب نظر میکنی بچشم آتش زبانــه می کشد از باغ ومــرغــــزار دود سیــاه بلنــــد شــده تا ادامه مطلب»

:«معنای فاجعه «فرخنده یا نادان؛ مسلمان نیست؛ یا مسلمانی؛ نادانی است!؟

اَبَر جنایتِ کنار گور سرلشکر «دوشمشیره» جهادی قدیم عرب در کابل (28 حوت سال 1393 هجری شمسی) منحیث یکی از بزرگترین تجربه های تاریخی ـ منطقی ـ علمی ـ فلسفی (و ایضاً ـ کلامی)؛ که در چهل سال پسین در افغانستان تواتر دارد؛ باری دیگر این پرسش جانکاه و استخوانسوز را برجسته کرد که: آیا ادامه مطلب»

علل‌ فكري‌ انحطاط‌ فاجعه‌ آميز جهان‌ اسلام‌

چکیدهِ تیتروار مطلب: ***ـ مسلمانان‌ در درجه‌ي‌ اوّل‌؛ خود مسئول‌ انحطاط شان‌ بودند. بي‌كفايتي‌ امراي‌ مسلمان‌ و جهل‌ عظيم‌ توده‌ها به‌ دسايس‌ دشمنان خارجی كمك‌ مي‌كرد که بر علاوه داراي‌ سلاحهاي‌ مخرّبتر، جهازات‌ بهتر، فنون‌ مؤثّرتر، تدابير جنگي‌ و ديپلوماسي‌ كارآمدتر بوده شايستگي ها و ***ـ تا زماني‌ كه‌ مسلمانان‌ در علم‌ پيشتاز بودند، رهبري‌ ادامه مطلب»

پخته را «آتش» میسوزاند یا «خدا»؟ اشعریت: ایدیولوژی برای خداست یا برای قبیله قریش؟!

طرح مسأله: یکی از مسایل کلیدی که “باعث” شد پس از نیمه دوم قرن چهارم هجری؛ مکتب کلامی «اشعری» در عالم اسلام ظهور کند و بالاخره با حمایت دم و دستگاه های قدرت حاکمه و با تکیه بر جهل ناگزیر توده های ملیونی عوام؛ به جای مکتب کلامی عقلگرا و مترقی «معتزله» ـ یعنی مکتب ادامه مطلب»

نگاهی به مسئله ی بود ونبودِ روشنفکروروشنفکری درافغانستان

  ابراهیم ورسجی   18-8-1392   روشنفکران وجدان اخلاقی جامعه ی خودهستند ووظیفه ی آن هامشاهده ی وضعیت سیاسی واجتماعی درلحظه ی کنونی است وباید آنان بتوانند آزادانه عقاید خود را دراین خصوص بیان کنند.   ژان پل سارتر   خطرناک ترین چیزدردنیاآن است که جامعه ی بسازیم که اکثریت مردم احساس کنند که نقشی ادامه مطلب»

اسلام ومیزان تعادل درغم وشادی

عبدالقیوم ملکزاد    انسان موجودیست که فطرتاً برای حصول یک سلسله نیازهای جسمی و روحی نیاز اساسی دارد. وجود چنین نیازمندی هاست که همواره در صدد می شود تا به منبع مقتدری اتکا ورزد که ازهرحیث از عهده این مهم برآید. یگانه کیشی که توانسته در روی زمین جوابگوی فراهم  شدن چنین احتیاجات در ابعاد ادامه مطلب»

نقش ایمان در زدودن اندوه و ایجاد سرور

غم وشادی درآموزه های دینی نقش ایمان در زدودن اندوه و ایجاد سرور   عصر کنونی– که از جهات مختلف جایش را به پدیده های مدرن تعویض و پرچم حکومت ماشینی و تکنالوژی را در جاده ها وخیابان های شهر و ده گیتی، برافراشته است – به باور بسیاری ها، به دلیل گرایش های گسترده ادامه مطلب»

دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی :

همه گروه های قومی در افغانستان، در کروموزوم وای (*) به هم پیوند دارند ·      این ارثیهٔ نَسَبی، تباری یا شجره گی حاصل رویداد های تاریخی اند (*) کروموزوم Chromosome رشتهٔ نازک و تار مانندی را می گویند که بافت هسته های تیزاب ها و پروتین ها را در یک حجره، یاخته و یا سلول ادامه مطلب»