Tuesday 21 November 2017

مبارزه جدی و همه جانبه با فرهنگ سیاسی سنتی و کهن در افغانستان نیاز است

فرهنگ سیاسی (مجموعه ایستار‌ها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی نظم و معنی می دهد و فرضیه ها و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار سیاسی را مشخص می کند و یا فرهنگ سیاسی الگوی از ارزش ها، اعتقادات و امتیاز های احساسی فرد است) فرهنگ سیاسی در کل به سه نوع است. ادامه مطلب»

نقش حمایوی افغانستان ازجنگ سعودی دریمن

حکومت وحدت ملی دریک اقدام بی سابقه اعلام داشته است که ازسیاست های نظامی عربستان سعودی دریمن باتمام نیروحمایت می کند. حکومت اییتلافی اشرف غنی احمدزی وعبدالله می گوید هنگام خطر درکنارعربستان سعودی قرارخواهدگرفت. چنین تصمیمی ازسوی حکومت افغانستان پرسش های زیادی را درذهن شهروندان و عناصرفعال جامعه ایجاد می کند. دراین یاداشت می کوشیم نقش ادامه مطلب»

داعش؛ساخته وپرداخته ی سازمان های جاسوسی،یازاده ی ایستادگی اسلام دربرابرمدرنیته؟

ابراهیم ورسجی 1-1-1394 نقش سازمان های جاسوسی درپیدایش داعش این نویشته،  درسه بخش، سامان داده شده است:نخست،نقش سازمان های جاسوسی دور ونزدیک  درپیدایش داعش.دوم،نقش دولت های خود سروناکام مسلمان درپیدایش داعش.سوم،نقش ایستادگی اسلام دربرابر مدرنیته / نواندیشی، درپیدایش داعش.روشن است.اززمانی که، پدیده ی بنام داعش یا دولت اسلامی عراق وشام، عرض اندام کرده وبخش های ادامه مطلب»

وجود مراکز و هسته های پوشالی قدرت یا عوارض طبیعی نظام ناشناخته درترمنولوژی حقوقی افغانستان !

سخن من نه ازدرد ایشان بود.خوداز دردی بود که ایشان اند (۱)        پیوسته بگذشته بخش شصت ودوم : محمد امین فروتن آورده اند دریکی از جنگ ها یک سربازنزد قوماندان فرقه رفت و تفنگی را که از دشمن گرفته بود به او نشان داد قوماندان به او پنج روز مرخصی تشویقی داد ، سرباز ادامه مطلب»

طالبان و روزهای دشوار هرات

بخش سوم توضيح مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم و ستمگری را به نسل های آينده می رسانند. در بارة طالبان زياد نبشته شده ادامه مطلب»

بحران افغانستان وسیاست های پاکستان

  بحران افغانستان در این چهاردهه اخیر قرن بیست وبیست یک وارد فاز جدید از کشمکش های منطقه ای و جهانی شد،قاعدتا صدور بحران و جنگ از جانب پاکستان ؛ شعله سوزنده ناشی از آن نیز دامنگیر پاکستان این کشور اسلامی مجهز با سلاح اتومی گردید.سخن از پاکستان یاد اوری تاریخ کوتاه و کوچک با ادامه مطلب»

تعصب و پيآمد هايش

افغانستان كشوريست كه از سه دهه بدينسو، بحران عميق و گستردۀ اجتماعى را تجربه مينمايد. بحرانيكه زيرساختهاى اساسى جامعه را تخريب نموده، هستى مادى و معنوى آنرا به كام نابودى سپرده است. عدۀ از صاحبنظران، علل و عوامل اين بحران را، ساختار نامتجانس اجتماعى كشور دانسته، موجوديت نژاد ها، اقوام، زبانها، مذاهب و گرايشات افراطى ادامه مطلب»

کرزی وطن فروش ومتحدانِ غارتگرش درشورای نمایندگان نما؛ دربرخورد بادوشهروندی ها٬ملی گراشده اند!

من درمیان حیوانات ازگاو می ترسم؛به این خاطرکه، مسلح است وعقل ندارد بوعلی سینا تفکرموجب سلامت روح می شود بوعلی سینا مردم درجامعه ی سالم دنبال شناخت ودرجامعه ی مبتذل دنبال لذت هستند فارابی این نویشته دردوبخش تهیه شده است:نخست، دسیسه گریی کرزی وتیم غارتگرهمکارش علیه دولت وحدت ملی درحال شکل گیری بخاطرپشت معرکه انداخته ادامه مطلب»

دشمن تروریسم شدن پاکستان وتاثیرآن براوضاع افغانستان

    30-9-1393 ملتون سطان بارومند شده بود که بهتراست دردوزخ ژنرال باشی ،تاخدمت گاردربهشت.پاکستان ثابت کرده است که هردوکاررامی کند! طارق علی کسانیکه درکاخ های شیشه ی نشسته اند؛نباید به بیرون سنگ پرتاب کنند! ضرب المثل انگلیسی درماه اکتوبر2011،خانم هیلاری کلنتن،وزیرخارجه ی وقت امریکا، دراسلام آباد، به همتای پاکستانی خود گفته بود”:مارهای زهرالود را ادامه مطلب»

ناتوانی رئیس جمهورورئیس اجرائیه درساختن کابینه؛ به نفع دشمنان افغانستان تمام می شود

ابراهیم ورسجی 2-8-1393 عقاید متفاوت مردم،شایستگی تشکیل حکومت را ازایشان سلب می کند ماکیاول سیاست مداران درکاخ های شیشه ی زندگی می کنند ضرب المثل اروپائی بتاریخ 29 ماه سیپتامبر- 8 میزان، محمد اشرف غنی، به حیث رئیس جمهورافغا نستان سوگند وفاداری خورده آغازبکارکرد.اکنون که، این مقاله ر ا می نویسم، دوم ماه قوس -23 ادامه مطلب»