Tuesday 21 November 2017

از سپهر بلخ تا فراز قونيه و از افق سمرقند تا دامن دماوند، نوروزتان فرخنده و مباركباد!

عبدالحی خراسانی برامد باد صبح بوی نوروزی به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز سعدى شيرازى . از سپهر بلخ تا فراز قونيه و از افق سمرقند تا دامن دماوند، نوروزتان فرخنده و مباركباد! ما بنا به روش امام اعظم ابوحنيفه خداوندگار ادامه مطلب»

زبان فارسى در انتظار اقدام مشترك است.

عبدالحی خراسانی فارسى (زبان فرهنگ ، تفكر و تمدن ما) منتظر اقدام مشترك ماست ! زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است لايق شيرعلى زبان فارسى فقط متعلق به ايران نيست! خبر كوتاه اما تلخ بود. “يونسكو، سازمان بين المللى علمی، فرهنگی و تربیتی پیشنهاد ایران را برای ثبت زبان ادامه مطلب»

وقتی کاسۀ صبر مردم لبریز می‌شود

علی پارسا بدون شک تظاهرات صدهزار نفری روز چهارشنبۀ کابل، یکی از پُرشورترین و پُرشکوه‌ترین حرکت‌های مدنی در طول دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. حضور گستردۀ مردم از اقوام و اقشارِ مختلفِ جامعه به منظور دادخواهی برای شهدای زابل، از بسیاری جهات حایز اهمیت و به تبع آن، نیازمند واکاوی است. به‌خصوص با در نظر ادامه مطلب»

ابرقدرت‌های آسیایی و افغانستان

 سلطان احمد بهین ثبات در منطقه ما و در افغانستان وابسته به نقشی است که کشور‌های چین، هند و روسیه بازی می‌کنند. از زمانی که رییس پیشین جمهوری اسلامی‌ افغانستان، حامد کرزی، در دانشگاه پکن بر نقش روسیه، چین، هند و جاپان بر صلح و همگرایی در آسیا تاکید کرد، چهار سال می‌گذرد. اکنون منافع ادامه مطلب»

سخنانی چندبا مولوی هاوفعالان جامعه ی مدنی درافغانستان

16-1-1394 بعدازقتل فجیع فرخنده بتاریخ 19مارس 2015– 28ماه حوت 1393، که وجدان بشریت وجامعه ی افغانستان را تکان داد؛ مولوی ها بدون اینکه توجه نمایند که رخ داد ترسناک یاد شده نتیجه ی فقه قرآن گسیخته وخشونت گرا- زن ستیزشان وناتوانی حکومت می باشد، به فعالیت های بهوده  علیه نهادهای خوب یا خراب جامعه ی ادامه مطلب»

کابل، پایتخت روبات های انسان نما

حمیرا صادقیار بنیادی ترین عامل در عقب رویداد قتل فرخنده دین زدگی مفرط اجتماعی بود. دین زده گی در روایت عام استفاده ی چشم بسته و نادانسته از پدیده دین است. در افغانستان، دین زدگی حالا دیگر به اژدهای هزار سری مبدل شده که از گریبان ملیون ها انسان همزمان بیرون زده است. مصداق های ادامه مطلب»

راهبرد های فکری وسیاسی تاجیکان

استعمار خارجی وایادی داخلی شان در وجود یک دولت وابسته ای ضد ملی وضیعتی را بر کشور تحمیل کرده اند ، که قبل از جامعه تاجیک در چی وضیعتی قرار دارد همه سرکوب تاجیکان را هدف گرفته است. پاکستان در همسویی با دولتهای وابسته ای عربی خلیج فارس زیر رهبری امریکا برای سلطه ای کامل ادامه مطلب»

روزهشتم مارس،روزجهانی زن ونگرانی های زنان افغانستان

15-12-1393 درآغازاین نویشته، فرارسیدن روزجهانی زن رابرای همه ی زنان افغانستان تبریک گفته برای شان آینده ی درخشانی را آرزو می کنم! آشکاراست که، روزیکشنبه هشتم مارس 2015، برابربه هفدهم ماه حوت،همه ساله درسراسر جهان به حیث روز زن توسط زنان برگزاروازآن تجلیل به عمل آورده می شود.درحالیکه،امسال دردیگربخش های جهان، زنان ازاین روزبا امیدواری ادامه مطلب»

شناخت آلات موسیقی اصیل افغانستان

بخش چهارم موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و ادامه مطلب»

سنت و مدرنیته

بحث بر سنت و مدرنیته ؛  ذهن بسیار اندیشمندان و روشنفکران و دیگر اندیشان را    در تمام جهان بخود معطوف داشته است ؛ بحث برین مسله حوصله فراخ میخواهد تا ما بتوانیم با تحلیل های سودمند و کالبد شگافانه بر همه حشو و زواید این دو پدیده که امروز دگر اندیشان بویژه دگر اندیشان ادامه مطلب»